33 845-36-52
Godziny:
Pn-Pt 7:00 - 15:00

O nas RSP „Zgoda” w Malcu

jest gospodarstwem typowo rolniczym w którym główną działalnością, oprócz upraw polowych, jest hodowla stawowa ryb. Wieś Malec, położona w dolinie rzeki Soły, stanowi naturalny region Kotliny Oświęcimskiej. Hodowla karpia sięga tu kilkuset lat i jest ściśle związana z bogatą historią ziem okolic Kęt. Gospodarkę rybacką prowadzimy na 23 stawach obiektów Malec i Witkowice o powierzchni ok.80 ha. Z uwagi na wyjątkowe walory przyrodnicze, obiekt stawowy w Malcu położony jest na obszarze sieci ekologicznej Dolina Dolnej Soły - NATURA 2000 (PLB 120004).

Nasze ryby między innymi

Karp Malecki – dominujący w naszej hodowli, wyborny w smaku. Chów tradycyjny, oparty na trzy letnim okresie wzrostu do ryby konsumpcyjnej, poprzez stadium narybku i kroczka. Ryby karmione wyłącznie zbożami z naszych pól. Hodowla prowadzona pod stałym nadzorem weterynaryjnym, przy zachowaniu zasad dobrostanu i humanitarnego obchodzenia się z rybami (Certyfikat IRŚ).

czytaj więcej

Ogłoszenia

  • Punkt sprzedaży detalicznej i hurtowej

    Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej w rybakówce na stawach. Sprzedaż rozpoczynamy po jesiennych odłowach, a kończymy przed Wigilią Bożego Narodzenia.

  • Cennik sprzedaży

    Ceny ustalane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie. Oferujemy transport żywych ryb specjalistycznym transportem wyposażonym w system natleniania wody.